Periodontologia

Leczenie chorób związanych z przyzębiem, zwanych potocznie paradontozą, a także chorób błon śluzowych jamy ustnej.
Postęp paradontozy zależy od składu flory bakteryjnej w jamie ustnej i dokładności zabiegów higienicznych wykonywanych przez pacjenta.
Bardzo istotnym czynnikiem patogennym jest palenie tytoniu. Najważniejszym działaniem zabezpieczającym przed postępem paradontozy jest profilaktyka.

Składają się na nią dzialania higieniczne w jamie ustnej wykonywane przez pacjenta w domu, oraz okresowe profesjonalne usuwanie złogów nazębnych ( kamienia i osadu) w gabinecie dentystycznym. Skaling może być wykonany przez lekarza dentystę lub wyszkoloną higienistkę. Jeżeli dojdzie jednak do zniszczenia tkanek otaczajacych ząb, to rolą peridontologa jest uchwycenie procesu zapalnego na jak najwcześniejszym etapie, jak najskuteczniejsze ograniczenie działania czynników szkodliwych i stopniowa odbudowa utraconych tkanek.

Oferujemy Państwu pełen zakres zabiegów peridontolgicznych:
od usuwania kamienia nad i poddziąsłowego, piaskowania i lakierowania zębów, przez ich szynowanie (w celu uzyskania wzajemnej stabilizacji) do zabiegów chirurgicznych mających na celu oczyszczenie i regenerację ubytków kostnych za pomocą preparatów Emdogain, Fisiograft, BIO-oss, Easygraft, kości własnej oraz rozmaitych systemów biomembran.

Terapia AIR FLOW PERIO

To idealne rozwiązanie w profilaktyce przydziąsłowej i poddziąsłowej przy złożonych pracach protetycznych i implantach. Precyzyjny zabieg z użyciem specjalistycznego piasku, na bazie glicyny lub erytritolu, skutecznie usuwa biofilm z kieszonek o głębokości od 4 mm do 10 mm, zarówno wokół zębów naturalnych, jak i implantów, Regularna profilaktyka terapią Air Flow zapewnia trwałą redukcję bakterii zapobiegając utracie zęba (periodontitis) lub implantu (periimplantitis).

 

W celu oceny stanu kości i jej predyspozycji do wszczepienia implantów należy wykonać ZDJĘCIE PANTOMOGRAFICZNE i zgłosić się na konsultację do lekarza implantologa. W jej wyniku może okazać się konieczne wykonanie tomografii komputerowej szczęk, jako dodatkowego badania diagnostycznego lub innych badań ogólnych zleconych przez implantologa.

Pragniemy także zaprezentować Państwu jedno z najnowszych osiągnięć z zakresu implantologii. Jest to opracowana i wprowadzona do autoryzowanych gabinetów przez firmę Nobel Biocare metoda bardzo precyzyjnego planowania leczenia implantologicznego – NobelGuide.
Pozwala ona na natychmiastowe obciążenie wszczepionych implantów ostateczną, wykonaną już przed zabiegiem wszczepienia pracą protetyczną. Zabieg przeprowadza się z minimalnym urazem dla tkanek, a okres gojenia jest bez porównania krótszy niż w metodach tradycyjnych.
Planowanie zabiegu przeprowadzamy w oparciu o tomografię komputerową szczęk i wykonanego specjalnie w tym celu szablonu radiologicznego.
Zdjęcia tomograficzne są następnie analizowane przez lekarza w programie komputerowym. W przestrzennym obrazie kości są rozmieszczane fantomy implantów, dobrane precyzyjnie do jej kształtu i rozmiarów. Na tej bazie generowany jest szablon chirurgiczny pozwalający w trakcie zabiegu na przeniesienie zaplanowanych rozwiązań do jamy ustnej pacjenta.

jak wygląda ta procedura od strony pacjenta?

Po wyleczeniu ewentualnej próchnicy i chorób przyzębia (sanacja jamy ustnej), wykonujemy szablony radiologiczne (lub wykorzystujemy w tym celu stare protezy ruchome pacjenta) i badanie w tomografie komputerowym. Następnie lekarz analizuje otrzymane wyniki , wykonuje projekt uzupełnień, zamawia niezbędne komponenty do zabiegu i pracę protetyczną w laboratorium dentystycznym. 

Na tym etapie nie ma już żadnych wycisków, przymiarek, korekt itp. Z pacjentem umawiamy się na zabieg, po którym wychodzi z kompletną ostateczną lub tymczasową (w zależności od ustaleń) pracą protetyczną. Lekki ból i obrzęk tkanek ustępuje w ciągu kilku dni. Nie ma potrzeby zdejmowania szwów, bo nie nacinamy dziąseł, usuwamy tylko niewielki ich fragment bezpośrednio nad implantem.
Całość tej procedury pozwala na przeprowadzenie każdej odbudowy na implantach. Jak przy innych zabiegach implantologicznych, warunkiem jest odpowiedni stan kości szczęk i ogólny dobry stan zdrowia pacjenta.