Rentgen

RTG w Naszym Gabinecie Stomatologicznym:
Nowoczesne Rozwiązania dla Twojego Zdrowia

W Klinice Komplet przy ul. Zwycięzców 28, oferujemy kompleksowe usługi z zakresu diagnostyki obrazowej w stomatologii. Nasz zespół wykorzystuje najnowocześniejsze technologie RTG, takie jak Pantomograf, aparat do zdjęć wewnątrzustnych RTG oraz tomografia cyfrowa CBCT, aby zapewnić naszym pacjentom najwyższy standard opieki stomatologicznej.

Radiografia Stomatologiczna

Czym jest zdjęcie RTG wewnątrzustne?

Zdjęcie wewnątrzustne, zwane inaczej “zdjęciem zębowym” to obraz radiologiczny
2D, wybranego odcinka struktur kostnych twarzoczaszki, służące głownie do oceny
jakości tkanek twardych zęba i jego bezpośredniej okolicy. Stomatolog wykonuje je
przed rozpoczęciem lub po zakończeniu leczenia, a czasem również podczas jego
trwania.
Kliniki Komplet dysponują aparatami do zdjęć wewnątrzustnych RTG w obu
lokalizacjach. Dzięki temu nasi lekarze-dentyści mają zawsze możliwość,
poszerzenia diagnostyki leczonych przez nich zębów przed, w trakcie i po zabiegu.

Czym jest zdjęcie pantomograficzne?

Pantomogram to zdjęcie panoramiczne 2D całego uzębienia, zatok szczękowych
oraz okolicznych struktur kostnych. Jest to zdjęcie pozwalające na poszerzenie
diagnostyki pacjenta, w celu zaplanowania najlepszego, możliwego planu leczenia.
Zachęcamy wszystkich pacjentów do zgłaszania się na wizyty, z pełną
dokumentacją medyczną, wraz z aktualnym pantomogramem.

Pytania i odpowiedzi:

Przez jak długi czas aktualny jest mój pantomogram?

Z diagnostycznego punktu widzenia, zdjęcie pantomograficzne ważne jest przez 2 lata od momentu jego wykonania.

Czy będzie to błędem, jeżeli zgłoszę się na przegląd bez ważnego pantomogramu?

Absolutnie nie! Do wykonania zdjęcia pantomograficznego potrzebne jest skierowanie, wystawiane przez lekarza-dentystę. Podczas wizyty kontrolnej nasz Zespół, na pewno wspomni Państwu o konieczności wykonania aktualnego pantomogramu, jeżeli zajdzie taka potrzeba kliniczna

Czy mogę wykonać takie zdjęcie w klinikach Komplet?

Tak! Nasza klinika przy ul. Zwycięzców 28 dysponuje sprzętem, wykonującym takie zdjęcia! Mogą Państwo skorzystać z tej usługi w trakcie wizyty stomatologicznej, bądź bezpośrednio po jej zakończeniu

W jaki sposób mogę przygotować się przed wykonaniem pantomogramu?

Przed wykonaniem zdjęcia pantomograficznego naszym pacjentom zalecamy udanie się na wizytę do higienistki stomatologicznej. Jest to wymóg konieczny aby obraz zdjęcia miał pełną wartość diagnostyczną. Spowodowane jest to faktem uwidaczniania się na obrazie radiologicznym, zmineralizowanych złogów kamienia nazębnego i poddziąsłowego, co utrudnia lekarzowi dentyście prawidłową ocenę zdjęcia.

Czy badanie jest bezpieczne dla zdrowia?

Nowoczesne aparaty radiologiczne przestrzegają ściśle określonych norm dawek promieniowania radiologicznego. Dlatego badanie nie jest w żaden sposób niebezpieczne dla człowieka. Dodatkowo przed rozpoczęciem badania pacjent zostaje wyposażony w specjalny ołowiany fartuch, mający za zadanie ograniczać promieniowanie wyłącznie do miejsca diagnozowanego.


WAŻNE:

Głównym przeciwwskazaniem do badania radiologicznego jest ciąża, na każdym etapie jej zaawansowania. Dlatego przed rozpoczęciem badania, zawsze pytamy nasze pacjentki o powyższy aspekt.

Czym jest tomografia cyfrowa CBCT?

Jest to wycinkowy obraz 3D głowy, umożliwiający lekarzowi dentyście
najdokładniejszy wgląd, w głąb tkanek twardych oraz niektórych miękkich struktur
twarzoczaszki.

W jakich przypadkach muszę wykonać takie badanie?

Stomatolog zleca takie badanie, kiedy sytuacja kliniczna wymaga precyzyjnej oceny objętości kości np. przed zabiegiem implantologicznym lub w celu określenia ilości
korzeni w zębach trzonowych i przedtrzonowych, przed rozpoczęciem leczenia kanałowego

Gdzie mogę wykonać takie badanie?

Klinika Komplet przy ul. Zwycięzców 28 jest wyposażona w aparat radiologiczny wykonujący tomografię cyfrową CBCT. Badanie wykonuje się na podstawie skierowania lekarza-dentysty w trakcie wizyty lub bezpośrednio po niej.