RTG – gabinet stomatologiczny

Wykonujemy na miejscu zdjęcia zębowe i zgryzowoskrzydłowe. Obie nasze placówki wyposażone są w radiowizjografię pozwalającą na precyzyjną ocenę cyfrowego obrazu w dużym powiększeniu.

TOMOGRAFIA CYFROWA ZĘBÓW 3D

Oferujemy naszym pacjentom rewolucyjne rozwiązanie w diagnostyce stomatologicznej. System obrazowania Kodak 9000 3D umożliwia analizę anatomicznych trójwymiarowych zdjęć bezpośrednio w gabinecie (tomografia), pozwala też na wykonanie szybkiego i pełnego przeglądu stanu uzębienia o najwyższej, powtarzalnej jakości (pantomogram cyfrowy).

Jednym z wielu zalet systemu jest możliwość fragmentarycznego obrazowania zdjęć w wysokiej rozdzielczości. Dzięki temu można dostrzec najdrobniejsze szczegóły, co czyni go idealnym w większości zastosowań w stomatologii, nawet tak wymagających jak endodoncja czy periodontologia. Dzięki obrazowaniu 3D mamy możliwość jeszcze lepszego pokazania pacjentowi czego dotyczy terapia oraz gdzie jest zlokalizowana ewentualna zmiana i jak ona wygląda, jeszcze przed przystąpieniem do działań leczniczych. Często pomaga to w zrozumieniu dotyczącego pacjenta problemu i uzyskaniu lepszego porozumienia z lekarzem.

SKUTECZNA OCHRONA

Nasze urządzenie jest tak skonstruowane, żeby jak to tylko możliwe ograniczało dawkę promieniowania absorbowanego przez pacjenta podczas badania. Średnia dostarczana dawka w przypadku pojedynczego badania 3D wykonanego przy użyciu systemu Kodak 9000 3D to jeden do trzech dni promieniowania tła – czyli ekspozycji, którą każdy z nas otrzymuje ze źródeł naturalnych. Stanowi to dziesięć do trzydziestu razy mniejszą dawkę niż w przypadku konkurencyjnych systemów.

Dzięki połączeniu online między naszymi przychodniami zdjęcia i tomografia z bazy danych pacjenta są dostępne w obu naszych placówkach – w przychodni przy Zwycięzców 28 od razu, a w przychodni przy ul. Garwolińskiej 16 następnego dnia po badaniu.