Implantologia

Zdarza się często, że odbudowy brakujących zębów dokonać można tylko poprzez wszczepienie sztucznych, tytanowych korzeni – implantów.
Pierwsze implanty wszczepione zostały w latach 60-tych XX w., a pacjenci u których dokonano implantacji nadal się nimi posługują. Wieloletnie obserwacje pokazują, że u osób zdrowych, niepalących wszczepienie implantów w 98% kończy się długoterminowym sukcesem.
Od 1995 roku specjalizujemy się w tej nowej, ale rutynowo już stosowanej metodzie terapeutycznej. Stosujemy implanty wielu różnych firm, niektóre z nich, objęte są dziesięcioletnią gwarancją, co zapewnia naszym pacjentom dodatkowe poczucie bezpieczeństwa.

Ponieważ możliwość wszczepienia implantów związana jest ściśle z ilością i jakością zachowanej w jamie ustnej kości, która zanika szybko po utracie zębów, niezbędne stało się opracowanie metod pozwalających na jej odbudowę.Ta sterowana regeneracja ubytków tkanek twardych (kość) i miękkich (błona śluzowa jamy ustnej) pozwala poprzez zastosowanie biomateriałów i przeszczepów tkanek własnych na uzyskanie świetnych efektów estetyczno-funkcjonalnych.

 

 

 

W celu oceny stanu kości i jej predyspozycji do wszczepienia implantów należy wykonać ZDJĘCIE PANTOMOGRAFICZNE i zgłosić się na konsultację do lekarza implantologa. W jej wyniku może okazać się konieczne wykonanie tomografii komputerowej szczęk, jako dodatkowego badania diagnostycznego lub innych badań ogólnych zleconych przez implantologa.

Pragniemy także zaprezentować Państwu jedno z najnowszych osiągnięć z zakresu implantologii. Jest to opracowana i wprowadzona do autoryzowanych gabinetów przez firmę Nobel Biocare metoda bardzo precyzyjnego planowania leczenia implantologicznego – NobelGuide.
Pozwala ona na natychmiastowe obciążenie wszczepionych implantów ostateczną, wykonaną już przed zabiegiem wszczepienia pracą protetyczną. Zabieg przeprowadza się z minimalnym urazem dla tkanek, a okres gojenia jest bez porównania krótszy niż w metodach tradycyjnych.
Planowanie zabiegu przeprowadzamy w oparciu o tomografię komputerową szczęk i wykonanego specjalnie w tym celu szablonu radiologicznego.
Zdjęcia tomograficzne są następnie analizowane przez lekarza w programie komputerowym. W przestrzennym obrazie kości są rozmieszczane fantomy implantów, dobrane precyzyjnie do jej kształtu i rozmiarów. Na tej bazie generowany jest szablon chirurgiczny pozwalający w trakcie zabiegu na przeniesienie zaplanowanych rozwiązań do jamy ustnej pacjenta.

jak wygląda ta procedura od strony pacjenta?

Po wyleczeniu ewentualnej próchnicy i chorób przyzębia (sanacja jamy ustnej), wykonujemy szablony radiologiczne (lub wykorzystujemy w tym celu stare protezy ruchome pacjenta) i badanie w tomografie komputerowym. Następnie lekarz analizuje otrzymane wyniki , wykonuje projekt uzupełnień, zamawia niezbędne komponenty do zabiegu i pracę protetyczną w laboratorium dentystycznym. 

Na tym etapie nie ma już żadnych wycisków, przymiarek, korekt itp. Z pacjentem umawiamy się na zabieg, po którym wychodzi z kompletną ostateczną lub tymczasową (w zależności od ustaleń) pracą protetyczną. Lekki ból i obrzęk tkanek ustępuje w ciągu kilku dni. Nie ma potrzeby zdejmowania szwów, bo nie nacinamy dziąseł, usuwamy tylko niewielki ich fragment bezpośrednio nad implantem.
Całość tej procedury pozwala na przeprowadzenie każdej odbudowy na implantach. Jak przy innych zabiegach implantologicznych, warunkiem jest odpowiedni stan kości szczęk i ogólny dobry stan zdrowia pacjenta.